Year 1994 – K100 Tie Guan Yin (150g)

RM 28.00RM 385.00 含税

Tea: K100 TieGuanYin
Origin: Fujian
Year: 1993
Weight: 150g


  • 清除